Amalgam

Kvikksølv hører hjemme i termometeret. Fjern tungmetallet fra tennene

Den mest åpenbare grunnen for at amalgam er skadelig er at dette er en legering som består av blant annet av det meget giftige stoffet kvikksølv. Dette kvikksølvet vil over tid inntas i kroppen og kan skape forgiftning. Dette gjelder spesielt ved gamle fyllinger som både er slitte og som frigir mye friksjon ved spising, drikking og generelt ved gnissing av tenner samt biting.

Hvis man i tillegg har annet metall i eller rundt tennene så vil denne prosessen forsterkes ved at det foregår en prosess som kalles ionisering, dog svak, men likefult så sterk at graden av kvikksølv som frigjøres kan være målbar.

Som med alle andre giftstoffer så er det lever og nyrer som angripes. Men det som gjør dette så vanskelig å måle er at dette er veldig små doser og ellers friske personer ikke vil føle noen forskjell. Men for pasienter med dårlig imunforsvar, eller som går på sterke medisiner eller sliter med giftstoffer i kroppen kan akkurat denne ekstra dosen gjøre at livet blir merkbart dårligere. Stive ledd, hodepine, vanskeligheter med konsentrasjon er noen typiske indikasjoner og konsekvenser på dette.

Vi sier ikke at man kan fjerne alle problemene med å bytte ut gamle amalgamfyllinger ved nye composittfyllinger, men det kan være et viktig steg i riktig retning.

Problem nummer to

Fyllinger av en viss størrelse kan skade tannen ved at selve amalgamet ikke er et egnet materiale. Det er et materiale som beveger seg ved temperaturendringer.

Tenk at du drikker 5-6 kopper kaffe hver dag i hele ditt voksne liv. Når varm kaffe kommer inn i munnhulen vil temperaturen der stige og amalgamet i dine tenner vil utvide seg siden det er det vi kaller et ustabilt materiale (reagerer på bl.a. temperaturendringer) Det er selvfølgelig  snakk om minimale bevegelser, men ved tilstrekkelig mange gjentagelser så kan det være farlig nok.

Når du så er ferdig med kaffen så vil temperaturen gå ned og amalgamet vil trekke seg tilbake.

Når dette skjer mange ganger om dagen, dag ut og dag inn så vil det etter hvert skade tannens kjerne og vi får såkalt “avskalling”. Første steg er at fyllingen ikke blir tett, og bakterier kan komme inn mellom tannens kjerne og den fyllingen som er der for å hindre at akkurat dette skjer. Neste steg er deretter at bakteriene får utvikle seg i fred og ro under denne fyllingen og skader tannen ytterligere, steg tre er at karris (eller hullet om du vil) under denne fyllingen har blitt så stor at hele tannens kjerne kollapser og tannen må bygges opp fra grunnen av. Ved å skifte til composittfyllinger tidlig så slipper man at dette skjer.

Vi sier ikke at man må bytte alle amalgamfyllinger umiddelbart. Det vi sier er at det er bedre å passe på litt og ikke vente for lenge med å skifte slike fyllinger. Avsetning av kvikksølv er større ved gamle og slitte fyllinger, og sjansen for at tennene skades er større desto eldre og dårligere fyllingene er.

En enkel prosedyre, med å skifte fra amalgam til composite koster hos oss fra 550 kroner (for ett lite hull). Venter man for lenge slik at det går betennelse ned i roten så kan man både risikere å måtte rotbehandle tannen eller i verste fall måtte trekke tannen (og eventuelt få den erstattet) og dette kan medføre helt andre kostnader og et langt mer komplisert inngrep.

 

Les også
Rotbehandling