Periodontitt

Hva er periodonti og hva er de utløsende årsakene?

Noe forenklet er periodonti alle problemene knyttet til tannkjøtt og problemer med tennene relatert til dårlig og sykt tannkjøtt. Årsaken til slike problemer er vanskelig å stille en entydig diagnose, siden problemet gjerne er sammensatt, men ikke tilfredsillende hygiene, røyking, diabetes er faktorer som går igjen. Selv om det ikke er vitenskapelig bevist så er det også klare tegn på at genetikk spiller inn og det kan være hele familier som har “arvet” slike problemer.

Sykdomsmønsteret utspiller seg gjerne ved at man ikke klarer å fjerne plakk og tannstein (bakteriebelegg på tennene) og dette “kryper” ned under tannkjøttet. Dette vil samle bakterier og kan lage såkalte “lommer” mellom tennene der bakteriene får være uforstyrret siden man ikke kommer til med verken skyllemiddel eller ved vanlig tannbørste.

Disse lommene vil etterhvert bli dypere og kjevebeinet mellom tennene vil bli angrepet. Dette fører igjen til beintap og festet for tennene blir dårligere som igjen fører til at tennene kan bli løse og etterhvert falle ut eller bli ekstraktet på andre måter.

De første symtomene for periodontitt er at man ser at tannkjøttet trekker seg noe tilbake. Det kan skje missfarge på tannkjøttet og man opplever at “tennene blir lengre”. Man kan også oppleve lettere blødninger når man pusser tenner og at tennene føles ømme når man biter i noe hardt. På dette stadiet av sykdommen er det fortsatt relativt enkelt å få satt på bremsene på sykdommen. Det vil være økt hygiene, undervisning i hvordan man holder hygienen på ønsket nivå og enkle behandlingssesjoner hos tannlegen hvor man går inn å renser tannkjøtt og tannstammen under nivået til tannkjøttet.

Dette vil typsik sette en brems på utviklingen og kanskje også stoppe prosessen med beintap, men man vil aldri kunne reversere tilstanden tilbake til utgangspunktet. Det er derfor veldig viktig at man starter behandlingen tidlig slik at man ikke venter så lenge at tennene blir så løse at ekstraksjon er eneste utvei.

Neste steg i symtomene er at tannkjøttet fortsetter å trekke seg tilbake. Man opplever å få lommer mellom tennene, tennene vil bli løse og man kan oppleve dårlig lukt/ånde og at man opplever lett smerte når man beveger på tennene. Hvis man fortsetter med å ikke ta sykdommen på alvor og ikke starter behandling, så vil man også kunne oppleve at det danner seg puss rundt tennene og at det estetiske “utrykket” forverer seg med puss og generell missfarging samt at tennene begynner å “bevege på seg”.

Når sykdommen kommer til dette stadiet så vil det kreve en annen type behandling hos tannlegen. Tannlegen vil her gå dypere ned langs tannroten å rense og “vaske” bort bakterier. Det kan bli aktuelt å fjerne noe av tannkjøttet slik at de inpakte lommene mellom tennene blir eksponert og på den måten er mulig for pasienten selv å holde hygienen, samt at de dårlige bakteriene som klarer seg uten oksygen får et dårligere klima.

Det tredje stadiet i sykdommen er når tennene er i ferd med å bli så løse at trekking er siste alternativ. Da er det fortsatt å holde hygienen, avlaste tenner med å sette dem sammen og til slutt vurdere å trekke tenner for så å få de erstattet (enten med protese eller implantater).

Når man trekker tenner så vil man i utgangspiunktet fjerne kilden til bakteriene og også fjerne sykdommen, men det vil ta noe tid før klimaet er tilfredstillende og tilstanden stabiliserer seg.

Så hva kan man gjøre for å holde sykdommen i sjakk?

Punkt nummer en er å få stilt riktig diagnose tidlig, slik at tannlegen kan holde oppsyn med tilstanden, starte den best tenkelige behandlingen og ikke minst instruere pasienten. Dette vil typisk være knyttet til å holde hygienen på tilfredstillende nivå, legge en plan på hvor ofte man bør gå til periodontal behandling (dyp rens av tannkjøttet) og videre veiledning om røyking, snusing og evnetuelt andre uvaner. Røyking er den verste fienden pasienter som sliter med periodonti, og den enkeltfaktoren som kan ha mest å si for å få stabilisert tilstanden og satt bremsene på sykdomsutviklingen.

Refusjon

Vi har en lengre artikkel om refusjon på vår side her.

Veldig kort om refusjon når det gjelder periodontitt er at man får dekket deler av kostnaden for konservativ periodontittbehandling (rens og hygiene tiltak). Videre vil man få redundert deler av kostnadene knyttet til trekking og fjerning av tenner. I det øyeblikket tannen er tapt som en følge av periodonitt (trekking eller annen dokumentasjon etter 01.01.2012) så har man krav på en fast takst for erstatning av den tapte tannen. Dette er enten i form av broløsning (opp til 5.450 kroner per enhet) eller ved implantasjon (opp til 11.750 kroner per tann). Dette er faste tariffer og du kan lese mer om dette her.

Vår klinikk har egne periodontitt-tannleger som besitter nødvendig kvalifikasjoner i henhold til HELFO sitt regelverk for refusjon ved behandling i utlandet. Vi har behandlet Periodontitt-pasienter fra Norge siden 2007 og har gode erfaringer med refusjonsutbetalinger siden 2010 (da det nye lovverket ble iverksatt i Norge)

Les mer om vår erfaring her.

Les også
Behandling