Protetikk behandling

Kroner, broer, fasetter, inlay, onlay, proteser. Slike løsninger faller inn under fellesbetegnelsen protetikk.

Når vi lager protetikk så gjøres det digitalt ved vårt eget laboratorium. For våre pasienter betyr det at i stedet for å bruke analoge teknikker med avtrykk og fysisk sende plastelina modeller med bud til eksterne laboratorium, så kan vi nå ta ett digitalt avtrykk, sende dette til vårt eget design studio, og designe kroner/fasetter/inlay/onlay sammen med lege. Og når vi har designet ferdig, så skrives og brennes porselenet under samme tak som der pasienten er.
For mindre konstruksjoner så betyr det at hvis vi starter klokken 09.00 på morgen med å preparere tenner for kroner, så kan disse kronene være laget og ferdig for sementering allerede samme ettermiddag.

Den største fordelen for oss er:

  • Økt presisjon. (Ett digitalt avtrykk blir ikke utsatt for forurensing som temperatur forskjeller, menneskelige feil, kommunikasjonssvikt mellom teknikker og lege)
  • Raskere behandling. Vår teknikker kan starte prosessen umiddelbart etter gjennomføring av scann.
  • Bedre resultat. Nøyaktigheten er bedre og kommunikasjon mellom lege og teknikker er mer oversiktlig siden de jobber sammen (alt fra valg av farge til form og fasong).

De aller fleste har en formening om hva en krone er. En tannkrone er et veldig typisk alternativ når tenner knekker, eller når det har blitt boret ut store deler av den naturlige tannen og erstattet med amalgam og fyllingen begynner å bli dårlig. Det er også sterkt anbefalt å få satt på kroner over tenner som blir rotbehandlet.

Måten dette gjøres på er at tannlegen preparerer tannen ved å skjære bort en del av tannen. Vi lager en kjegleformet tann slik at de blir tynnere og kortere. Deretter tar vi ett digitalt avtrykk ved å scanne tannen. Basert på dette får teknikkeren muligheten til å designe og brenne en krone som passer 100% til den gjennværende tannen og lage en ny krone. Denne kronen vil så bli sementert fast av tannlege.

Det samme gjelder for broer, inlay og onlay. Mens en bro er kroner som er støpt sammen for å erstatte manglende tenner, eventuelt å få satt flere tenner sammen slik at man styrker enkelttenner (fordeler belastningen). En bro kan være fra to til seksten ledd. Bro er en typisk løsning for å få erstattet tapte tenner, spesielt der det er flere tenner som må erstattes eller i de tilfellene der implantasjon er umulig.

Inlay og onlay er mer eller mindre det samme. Litt samme prosedyre som ved krone, men man slipper å preparere hele tannen, men kun der det er ett hull, eller den delen av tannen som er skadet. Selve prosessen er den samme: Tannlegen tar ett avtrykk (en negativ) av den delen av tannen som skal erstattes, for så å sende dette til laboratorium som lager en fylling i porselen. Ett inlay er når fyllingen dekker kun «innsiden» av tannen, mens det heter onlay når fyllingen også dekker sideveggene av tannen.

Fasetter, eller skallfasetter. Dette er kosmetisk behandling primært for de fremste tennene. Ved slik behandling vil vi preparere tennene, ta avtrykk for så få vårt laboratorium til å lage disse fasettene. Det er tynne porselenflater som så sementeres på tennene for å gi ett perfekt estetisk utrykk. Den største fordelen med slik behandling kontra kroner er at det er ett mindre inngrep og mindre skadelig for tennene. Løsningen er skjørere og mindre holdbar, og man må regne med. en kortere levetid for fasetter en kroner.

Les også
Implantat