Category 1

Smil – Alle ønsker fine hvite tenner

Man har enten gjort seg opp en mening om hva som skal gjøre, eller man har vært hos en norsk tannlege og fått ett overslag og anbefaling.

Tannlege i Krakow

I alle tilfeller så kommer altså den reisende ned til oss her i Krakow, Polen, og det er ikke alltid at vi er like godt forberedt, eller har klart å forberede våre reisende på en slik måte vi ønsker. Det kan være at pasienten ikke har sendt oss bilder, eller kanskje forenklet sine problemer litt mer enn det som kanskje er ønskelig ut fra vår side.


Så hva er da ofte problemet som vi støter på?

Pasienten kommer til oss, og det er tenner som både ser stygge ut, de er gnagd ned og pasienten har vondt. Det man ønsker er å få seks nye fortenner så man kan smile igjen.

Vel og bra, og vi skulle ønske vi kunne gjøre dette, men det er dessverre ikke alltid så enkelt.

Slike pasienter har gjerne den samme historien. Det startet med at man mistet noen tenner der helt bakerst. Først en tann, så en til. Den nest bakerste jekselen, og så den tredje bakerste på den andre siden. Dette var kanskje tyve år siden, kanskje tredve, husker ikke helt, men tannlegen der hjemme sa det ikke var så farlig om man manglet noen tenner.

Mistet tann = No problem?

Ja – det er ikke så farlig, ikke på kort sikt, men på lang sikt så skjer det noe som heter tapt bitehøyde, eller at bittet klapper sammen/kolapser. Når det ikke er tenner der bakerst som møtes så «siger» bittet sammen. Kjevelåsen tilpasser seg ett nytt arbeidsområdet og det blir ett annet press på tennene enn det som er naturlig. I stedet for att tennene møtes vertikalt, så vil det bli ett horisontalt press på tennene og kraften og tyngden i bittet presses fremover mot de fremste tennene. Så i stedet for at de store jekslene møtes og tar store deler av belastningen så flyttes det fremover til svakere tenner. Desto flere tenner av de større jekslene som forsvinner desto mer horisontal gliding vil det bli, slik at effekten er selvforsterkende og prosessen akselreres.

Derfor vil det bli mer og mer press på de fremste tennene, og de vil slites raskere p.g.a. den nye belastningen. Bittet faller sammen, tennene blir kortere og kortere og til slutt kan det være så ille at de bakerste tennene er nesten slitt bort, mens det bare står korte stubber igjen der fremme!

Her ser man tydelig hvor stor slitasje det har vært på de fremste tennene.

[foto]

Fra siden så ser man at det knapt er tenner igjen i overkjeven, mens underkjeven har klart seg nogenlunde bra.

[foto]

Ikke noe å bite med. Ingen jeksler som er på plass for å gjøre grovarbeidet. All kraft kommer på de fremste tennene, og det er de ikke skapt for å takle. Resultatet er at de blir gnagd ned.

Så kommer pasienten til oss, og ønsker å få erstattet nye fortenner:

Men – Man trenger ikke å være ingeniør for å skjønne hva som skjer da! Hvis vi lager fine nye tenner i fronten og «hever bittet» slik at vi slipper å lage nye små tenner, så blir de tennene igjen der bak hengende i løse luften. De vil ikke møtes når man tygger og man vil kun få biteflate på de fremste seks, åtte tennene som da ble “laget” av Tannlegen.

Slik belastning er ikke disse tenne laget for og det vil være helt bortkastet å få laget nye fortenner, uten at man bygger opp bittet bakfra. Dette kan ta tid, men det er helt nødvendig å gjenskape biteflater for jekslene siden dette er de sterke tennene som klarer å ta den belastningen tennene får når man tygger mat, gnisser tennene om natten, eller når man skal løfte noe tungt «og biter tennene sammen».

Uten denne oppbyggingen så vil det være helt umulig å få erstattet det pene smilet i fronten. Så hva gjør vi?

Bevare egne tenner

Jo vi må prøve å ta vare på de tennene vi klarer, og hvis det er mange som mangler så må vi få disse erstattet med broer, protese eller implantater. Vi kan ikke heve bittet mer enn 4-5mm i gangen, så hvis det er men enn det som er nødvendig for å oppnå ett godt bitt, så må prosedyren deles opp i flere etapper. Da vil vi gjerne lage en biteskinne eventuelt midlertidige kroner/broer i plastikk (rimeligere enn porselen) og på den måten la både kjevelås, kjever og pasienten venne seg gradvis til den nye bitehøyden.

Rekonstruere opprinnelig bitehøyde

Når så den nye bitehøyden er etablert, så kan vi lage solide løsninger i form av protetikk der bak (kroner/broer) og så starte på den estetiske delen av tannarbeidet.

Veldig ofte ønsker da pasienten at tannlegen skal gjøre det om til ett Hollywood smil, men det kan kanskje være greit å tenke seg om før man gjør det helt hvit (det er som oftest bedre at det ser naturlig ut, enn at det ser mest mulig hvit ut)

[foto]

Så når man legger sin tannbehandling til utlandet og da spesielt til oss i Krakow, så må du huske på at tannlegen alltid ønsker det beste for pasienten. Vi vil gjerne gi pasienten perfekte tenner (estetisk) uten at det skal koste så alt for mye, men når det er slike tilfeller så må vi følge boken, vi må gjøre det riktige og prøve å overbevise/informere pasienten om at hvis man ikke begynner med grunnmuren (bakerst med jekslene) så er det ingen hensikt å lage en flott veranda. Det er bortkastede penger. Det vil ta alt fra 6 måneder til en par-tre år, så er situasjonen akkurat den samme, (bortsett fra at man har brukt mye unødvendige penger) og dette er ikke en holdbar situasjon for oss.

Oppusningsobjekt

Sammenlign dette med å restaurer ett gammelt hus. Først må grunnmuren på plass, eventuelt ta bort det som er av skitt og lort der og sørge for at man har noe solid å bygge videre på. Når dette er på plass, så kan man begynne å diskutere hvor flott bad og hvor stort kjøkken man ønsker.Hvis huset står og svaier eller allerede står på «halv tolv» ja da er alt man gjør av investeringer noe man se på som kortsiktige og i det store perspektivet være bortkastet.

På dette bilder ser man at jekslene er resturert og ny “bitehøyde” er etablert både oppe og nede.

[foto]

Tannbehandling i utlandet

Her hos tannlege i Krakow så legger vi ekstremt stor vekt på å informere om slike ting før den reisende kommer ned til oss. Det er ikke alltid vi klarer dette, men det er noe vi jobber veldig hardt med. Vi ønsker det beste for våre reisende siden den beste reklamen for tannbehandling i utlandet er fornøyde pasienter som forteller til sine venner og familie. Vi har vært her i ti år, vi planlegger å være her i minst ti år til. Med over 5.000 norske reisende siden vi startet opp så har vi ett godt grunnlag med kunnskap, men vi prøver stadig å bli bedre!

God midlertidig løsning. Vi har gjort halve jobben. Overkjeven er ferdig, mens vi venter på å lage nye kroner i porselen i underkjeven.

[foto]

www.denpro.no tannlege i Krakow, trenger ikke å være vanskelig.

Dentestetica – Ett team av spesialister

Dette farger nok hans versjon når han skal skrive noen ord om hva den er som er den ene tingen med invisalign som han ønsker å trekke frem som den mest positive tingen i forhold til vanlig regulering.

Bruksimse


Dr. Gala. PhD innen bruksisme, protetikk og bitefeil.

Det første jeg tenker på hver gang det er snakk om ortodontisk behandling er tre bokstaver. TMJ, eller (Temporomandibular Joint Disorders). Dette er problemer pasienter får i kjeve og kjevelås når de har problemer med bittet, symmetri i bittet eller når det skjer store endringer på kort tid med tenner og tannstilling.

For oss som driver med protetikk og større restureringsjobber er dette noe vi er veldig observant på, og på mange måter vår store skrekk. Hvis vi lager store jobber, som både gjør at tannkjøtt og rotsystem blir bra og vi oppnår riktig bitehøyde og symmetri i bittet så er dette ikke nok, om pasienten opplever problemer med kjevelåsen og får smerter i kjeve og kjevelås som en følge av endringene vi har gjort. Det er flere grunner til at dette kan oppstå, og noen ganger klarer vi rett og slett ikke å forklare hvorfor pasienten får smerter i kjevelåsen, men vi kan si at “når ikke bittet er riktig” så kan dette oppstå, og når vi endrer bittet og dette går for fort, så kan dette oppstå.

Ortodontiske problemer

Når vi så kommer tilbake til ortodonti og den type behandling så møter de gjerne på de samme type problemene som vi som driver med Protetikk gjør. Nemlig at det er ikke sikkert at «planen som legges» på forhånd med å ordne fine, rette og jevne tenner er god for pasienten, ettersom han kan allerede ha gått for lenge med ett annet type bitt som da kjevelåsen har vent seg til. Ved å endre den nye normalen så kan vi skape andre problemer for pasienten, da i form av smerter i kjeve og kjevelås rett og slett fordi det er uvant.

Her kommer gjerne disse to retningene i konflikt og jeg vet ikke hvor mange «case studier» vi har nede på universitetet hvor pasienten er ferdig med sin ortodontiske behandling, men opplever smerter i kjeve og kjevelås, og blir da henvist til oss (protetikk) for at vi skal fikse dette.

Det beste med Invisalign i Krakow

Og nå kommer jeg inn på det ene punktet som jeg virkelig liker med Invisalign. Jeg må understreke at jeg ikke har jobbet lenge med denne typen behandling, og jeg regner med det kommer mye forskning på dette feltet de neste tre til ti årene, men det som jeg ser er at når de kan gjøre en nøyaktig simulering av bevegelsene de gjør av tennene, også i forhold til tid og dette er noe som kan hjelpe oss som driver med protetikk og TMJ voldsomt både i forkant, underveis og i etterkant av den ortodontiske behandlingen.

Etterprøve den ortodontiske behandlingen

Med andre ord vi har en full simulering av «bitt endring» som både er nøyaktig og «tidsriktig». På den måten er ikke konseptet som den ortodontiske tannlegen har noe som kun er inne i hans hode, men noe også andre leger faktisk kan se, vurdere og ikke minst etterprøve.

Hvis en pasient kommer til oss etter endt behandling med invisalign, og opplever TMJ, så kan vi gå igjennom simuleringen, og vi vil ha ett langt bedre virkemiddel til å analysere de endringene som er gjort og eventuelt sette inn de mottiltakene som er nødvendig for at disse problemene kan bli bedre og vi kanskje kan hjelpe pasienten til å bli kvitt hodepine, spenninger i kjeven og eventuelle øvrige problemer pasienten får etter endt behandling hos den ortodontiske tannlegen.


Jeg ser også at vi kan gå inn i forkant av behandlingen, etter at simuleringen er gjennomført, og gi råd og komme med våre vurderinger til vår ortodontiske tannlege. Dette skjer når det er store jobber på godt voksne personer hvor det TMJ kan oppstå etter endt behandling.

Invisalign – Min favoritt

Så oppsummert så er det denne nøyaktige visualiseringen man kan gjøre med invisalign som gjør at jeg synes dette er den beste behandlingen. Vi kan ha flere stemmer inn i prosessen når vi velger behandling, og vi kan etterprøve og finne årsaker til eventuelle problemer etter endt behandling.

Hos Dentestetica har vi den tannlegen i Polen med flest Invisalign Pasienter, PhD Mateusz Falkowski. Vår medisinske direktør, Andrej Gala underveiser blant andre norske studenter i protetikk og problemer knyttet til kjeve og kjevelås (TMJ). Vi har også knyttet til oss Polens mest annerkjente ekspert på TMJ. Profesor Malgorzata Pihut til å hjelpe til når vi får pasienter med store TMJ problemer. Dr. Mateusz Falkowski har stor lidenskap for ortodonti var han veldig tidlig ute å bestemte seg for å få sertifisering som Invisalign lege. Både vår medisinske direktør, Dr Gala, og vår ortodontiske tannlege, Dr. Falkowski er i dag helt overbevist om at Invisalign er fremtidens løsning for pasienter med ortodontiske problemer.

Tannlegeskrekk – Vi kan hjelpe deg

Vi har bortimot daglig telefoner, eller mail fra nordmenn som kontakter oss som ikke tør å dra til norsk tannlege.

Dårlig tannlege

Det som ofte går igjen er at de enten har dårlige erfaringer fra barndommen eller de føler at de ikke blir prioritert og aldri blir ferdig med behandlingen/løpet de starter på. De får korte avtaler (45-60 minutter), og deretter må vente 3-4 uker før neste besøk og det er liksom aldri noe lys i tunnelen.

Når vi får personer med slike problemer ned til oss så er vi veldig fokusert på at vi skal klare å behandle vedkommende. Ikke bare ønsker vi å behandle pasienten, men vi ønsker også å kunne gi vedkommende en god og positiv opplevelse, eller en mestringsfølelse som vi kaller det, slik at det skal være mulig å få ett mer naturlig forhold til å gå til tannlegen i fremtiden. Vi hevder ikke at vi kan kurere tannlegeskrekk i løpet av en uke. For det er problemene/fobiene vi møter gjerne for innfløkte og dyptliggende, men at vi skal klare å gi våre pasienter en positiv opplevelse og kanskje lede vedkommende ett par steg i riktig retning, det skal vi klare.

Så hva er det vi gjør.

Først: Vi behandler alle våre reisende med respekt. Vi lager ett individuelt og skreddersydd program for hver enkelt som kommer ned til oss og vi følger opp vedkommende tett helt til vi vet at pasienten føler seg trygg og komfortabel og «i kontroll» når man starter på en behandling.

Den viktigste delen av dette er å kartlegge hvor fobien kommer fra. Er det minner fra tannlegen fra barneskolen, er det en uheldig og smertefull opplevelse med en trekking av en visdomstann? Er det angsten for nåler, eller er man redd for smertene? Alle har sine ting de reagerer på, og mens noen reagerer på «lukten av tannlegekontoret» (som er relativt enkelt å fikse) så er det andre som har dype problemer som kan stamme fra en tid så langt tilbake at man faktisk ikke husker hva det var/er som gjør at alt går i lås når man begynner å tenke på å besøke tannlegen.

Så når vi har kartlagt dette, hvordan angriper vi problemet/problemene?

Tannlegefobi

En av de første tingene vi opplyser om til pasienter som sliter med fobi for tannlegen er at vi tilbyr narkose på klinikken. Så uansett hva som skjer, så vil vi alltid klare å behandle våre pasienter. Med dette etablerer vi ett «gulv» eller ett fundament for alt vi diskuterer videre. Det betyr at for de som kommer ned til oss, alltid vil være sikker på at uansett hva som skjer, så vil han/hun kunne få hjelp.

Narkose er imidlertid ikke noe vi gjør bare for moro, og det er heller ingen god løsning for de som ønsker å kurere sin tannlegeskrekk. Men når denne sikkerheten er etablert, opplever vi at vi har ett sterkere fundament å bygge videre på.  Pasienten blir mer avslappet og roligere og de øvrige metodene vi kan bruke funger både bedre og mer effektivt.

Tannleger i hvite frakker

For eksempel: Hvis det er angsten for leger i hvite frakker som gjør at man ikke tør å gå til tannlegen – ja, da gjør vi en konsultasjon basert kun på et røntgenbilde. Vi tar bilde før vi åpner klinikken så det er kun en av våre norske ansatte, en radiolog og pasienten til stede. Etter røntgenbilde så konferer vi med lege og så utfører vi vår samtale med pasienten nede i lobbyen i første etasje (vår klinikk ligger i fjerde etasje). Her er det kun en Securitas vakt, og en rød sofa, og en masse «kontorrotter» som er på tur inn i heisen og ingenting som kan assosieres med en tannlegeklinikk.

Fra et slikt bilde kan vi gi ett 90-95% estimat over hva som må gjøres, og viktigere vi kan avgjøre hva som uansett «MÅ» gjøres slik at vi har noe å starte med, også vil vi gjøre en endelig konsultasjon etter at pasienten enten ligger i Narkose, eller klarer å slappe av ved bruk av lystgass.

Redd for nåler

Er det nåler som gjør at du velger å kjøpe ny bil i stedet for å gå til tannlegen?


Hva om vi kan tilby bedøvelse helt uten nåler og kan garantere at du ikke vil kjenne noe som helst under behandlingen? Det pleier å virke veldig bra, men igjen, blir det for mye stress…. Ja da har vi jo allerede etablert «fundamentet», som gjør at vi alltid klarer å behandle vår pasient.

Da vistartet tilbake i 2006 så gjorde vi veldig grundig markedsundersøkelser, både her i Polen (og landet på Krakow som vår destinasjon), men også i Norge. Hva var det (er det) norske pasienter er misfornøyd med når de går til sin norske tannlege, og hva er det vi både må kan gjøre bedre for at reisende ønsker å komme tilbake og ikke minst anbefale oss for sin mor, søster og beste venn. Det vi fant ut fra hjemme i Norge var gjengangere som: Dårlig kvalitet på jobben, høye priser og vanskelig å få timer med spesialister, men det vi bet oss spesielt merk i var at man var lei av å få korte avtaler, med svært lang vente tid mellom hver sesjon hos tannlegen. 

Skippertak hos tannlegen

Vi nordmenn er tydelig skrudd sammen slik at når vi først ønsker å gjøre noe, så gjør vi ett skikkelig skippertak og ønsker å gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Vi har ikke noen problemer med verken å gå til tannlege, eller å betale for det, hvis vi føler at vi får valuta for pengene og kan se/føle at det går i riktig retning og at det er ett lys i tunnelen på den andre siden. Videre fant vi ut at det var ikke selve smerten hos tannlegen som var problemet. Når man først sitter i tannlegestolen så går det som regel greit (spesielt når man er ferdig), men det er den fordømte ventingen som tar knekken på mange. Man venter, venter og venter og man får masse tid til å grue seg og mange gode «unnskyldninger» til å ikke møte opp til neste time!

Dette har vi i Denpro gjort noe med. Med i alt femten spesialister inn under samme tak. Eget RGT-senter, eget laboratorium og fokus på å være fleksible så kan vi yte intensiv behandling (lite venting, lange avtaler) til alle som kommer ned til oss. Vi skreddersyr opplegg etter hver enkelt som kommer ned til oss og vi tilpasser oss de ønsker og preferanser vedkommende har.

Med moderne utstyr og medikamenter kan vi garantere for smertefri behandling og med ett etablert fundament i form av narkose så kan vi på strak arm love at vi kan hjelpe alle med behandling.

Kurere tannlegeskrekk

Klarer viå kurere tannlegeskrekken en gang for alle? Nei – Mest sannsynlig ikke. Men kan vi klare å gi vår pasient en positiv opplevelse og en følelse av å mestre det å gå til tannlegen? Ja det klarer vi. 

Og så hjelper det på at det man kan gjøre i Krakow på ei uke kunne tatt to-tre år å få gjort i Norge, og  hvis man regner hvor mange ganger man må kjøre gjennom bomringen for å komme til spesialist i Storbyen, så er kanskje ikke regningen du betaler til han Bjarne Kjos for å fly ned til Krakow så stor likevel?

Ti års erfaring med tannturisme

Vi i Denpro har vært her i ti år og vi planlegger å være her i minst ti år til. Vi er norsk, og vi har spesialisert oss på å ta imot våre landsmenn til tannlegebehandling her i Krakow. I løpet av disse ti årene har det dukket opp en del «coppy cats» som etterligner det vi gjør og det vi har gjort. Men det får vi vel bare ta som ett kompliment og som ett bevis på at vi har gjort noe riktig. Det de ikke klarer å kopiere er de ti årene med erfaring vi har og den informasjonen som vi sitter på som alle som kommer til Denprodrar nytte av.

tags: tannlege i polen, tannklinikk-polen, tannlege krakow, tannklinikk-krakow,  tannklinikkikrakow

Velkommen