Implantat

Behandling med implantater

Behandling med implantater er trygt og effektivt og i de fleste tilfellene den beste løsningen for å erstatte manglende tenner. Når man ønsker å erstatte enkeltstående tenner, flere etter hverandre eller hele tannsett så er teknikken med å benytte implantater en veldig god og trygg behandlingsmåte. Ved vår klinikk utføres slike prosedyrer utelukkende av spesialister innen oralkirurgi/implantologi og/eller med doktorgrad innen kirurgi. Samtlige av våre tre kirurger har gått gjennom minimum fire års spesialistutdannelse og oppfyller med dette krav fra bl.a. HELFO for å være godkjente behandlere innen kirurgi. (Viktig i forhold til refusjon av tannbehandling)

Ett implantat består av tre deler. En imlantatskrue, en distanse (mellomledd) og en krone. Når implantat-skruen opereres inn i kjevebeinet så bruker vi lokalbedøvelse og selve inngrepet er helt smertefritt. Hvis ønskelig så tilbys det også sedasjon og eventuelt også narkose. Alt under oppsyn av anestesilege.

Før implantasjon vil vi først ha tatt et CT-bilde som viser hvordan kjevebeinet ser ut i tre dimensjoner slik at vi kan forsikre oss om at implantatet settes inn på en optimal måte. Et slikt bilde gir oss et tre dimensjonalt bilde av pasientens kjevebein, slik at vi ser høyden, bredden og dybden av beinet i det aktuelle området. Vi får også en indikasjon på tettheten i beinmassen. På denne måten vet vi nøyaktig hvor mye motstand vi møter, hvor implantatet skal settes inn og hva slags type implantat (lengde, bredde) som passer best.

Alle som får satt inn implantater ved vår klinikk får utstedt ett implantasjonspass. Dette fungerer som et garantibevis og hvilken som helst klinikk som fører samme system som oss, vil kunne vite hva slags type implantat som er satt inn og i hvilken posisjon implantatet sitter.

Alle våre systemer (fem i tallet) har med seg ett slikt internasjonalt garanti pass, og alle våre systemer er vel anerkjente systemer som brukes over hele verden.

Hva er et tannimplantat? Hvordan virker det?

Et tannimplantat har som formål å erstatte en manglende tann på en mest mulig naturlig måte og gi en ny tann mest mulig like egenskaper som den tannen som satt opprinnelig. I dag er implantasjon den beste måten å få erstattet tapte tenner på og gir det mest naturtro resultatet både i funksjonalitet og i estetikk.

Ved å benytte seg av implantasjon får man en tann som har feste i kjevebeinet som en naturlig tannrot og som gir kjevebeinet en naturlig belastning. Dette er i motsetning til alternativene med broer og proteser som ikke gir denne belastningen på kjevebeinet.

Det er nettopp denne belastningen på kjevebeinet som gjør at beinet bevares på best mulig måte og man slipper beintap som igjen fører til problemer med nabotenner og ved at “aldringsrynker” kommer tidligere enn det som er strengt tatt nødvendig med at kjeveområdet krymper og det blir overflødig hud i dette området.

Når implantat skruen er operert inn i kjevebeinet, så vil denne skruen integreres med det naturlige kjevebeinet. Denne prosessen skjer ved at skruen har en membran, og kroppen lagger nytt bein i og rundt implantatet til skruen sitter kompakt i kjevebeinet

Når denne prosessen er ferdig (fra to til seks måneder) så kan de to andre komponentene settes på plass.

Hva er implantatbehandling?

Implantat-skruen er laget av titan eller porselen. Titan er et bio-kompatibelt materiale som ikke fremkaller allergiske reaksjoner. Det kan imidlertid oppstå problemer ved eventuelle MR undersøkelser og vil kunne forstyrre MR og CT bilder som krever veldig høy oppløsning. Da kan alternativet ved Implantater i porselen være aktuelt.

Se en illustrasjon på prosedyrene rundt hele prosessen med ett implantat her.

Hva er fordelene og ulempene ved implantatbehandling?

De store fordelene med implantatbehandling er som følger:

Estetisk og  funksjonelt så vil ett implantat erstatte en manglende tann på den beste måten. En ny tann over ett implantat vil se ut som en som den originale tannen og den vil fungere på samme måte både ved at den belaster kjevebeinet på samme måte og pasienten slipper å forholde seg til en ny hverdag, med enten en bevegelig løsning (protese) eller ved at alle tennene ikke føles like når man biter (ved bro)

Man slipper å behandle og skade nabotenner for å få erstattet en manglende tann (som er nødvendig ved bro-løsninger og også delvis ved proteseløsninger

Ett implantat tar vare på kjevebeinet i det området det er satt inn og stimulerer beinet på en slik måte at man slipper forvitring.

Implantater kan brukes sammen med andre type behandlinger, som f.eks. avtagbare proteser, hvor implantatet brukes som et festepunkt og på den måten øker stabiliteten og komforten ved bruk av protese.

Ved implantasjonsbehandling så sier vi gjerne at man går for en “evig løsning”. Det betyr at både økonomisk og helsemessig får en gevinst ved at man i utgangspunktet slipper fremtidige problemer med slike tenner. Samtidig så kan man bygge videre på slike løsninger og man slipper å begynne på nytt hver gang man får problemer med sine tenner.

Ulemper ved implantatbehandling:

Sammenlignet med konvensjonelle metoder (broer og proteser), er behandlingstiden lengre og strekker seg over ett lengre tidsrom

Det er ett større inngrep, som igjen betyr høyere risiko for at behandlingen ikke blir vellykket. Det kan f.eks. være at implantatet ikke integreres i kjevebeinet, eller ved at det oppstår postoperative komplikasjoner i form av betennelse store hevelser ol.

Kontraindikasjoner for implantatbehandling

Vi ønsker ikke å utføre implantasjon når:

 • For veldig unge pasienter der utvikling av beinmasse er en pågående prosess.
 • Pasienter som er gravid.
 • Svært dårlig beinmasse. Enten i form av tetthet, eller ved at de ikke eksisterer.
 • For pasienter som røyker mye. (Varmeutviklingen i munnhulen ved røyking kan skade helningsprosessen)
 • For pasienter med sterkt utviklet bruksisme. (Tanngnisning)
 • For pasienter som har høyt konsum av alkohol eller som går på sterke medisiner  eller bruker narkotika.

Implantatbehandling er i dag veldig sikkert, men har likevel med seg en viss risiko. Vanligvis så ligger suksessfaktoren på mellom 95 til 97%. Ved vår klinikk og spesielt for reisende pasienter så har vi lagt oss på en politikk der vi ikke ønsker å ta noen sjanser. Dette betyr at vi har en enda høyere suksessfaktor, men at vi dessverre vil avvise en del pasienter som vil og kan bli behandlet andre steder. For sistnevnte er dette spesielt pasienter som ønsker implantasjon i overkjeven og som har lite/dårlige bein og gjerne i kombinasjon med bruk av medisiner og/eller har medisinske indikatorer som vanskeliggjør implantasjon.

Mellom behandlingene

Ett spørsmål vi ofte får er hva gjør man mellom selve implantatet er satt inn til selve kronen kommer på? Er det mulig å få laget midlertidige løsninger så man kan bite, smile og leve som normalt?

Det korte svaret på dette er ja. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å lage midlertidige proteser, midlertidige broer (i plastikk eller glassfiber) eller andre kombinasjonsløsninger slik at pasienten slipper å gå uten tenner mens man venter på at implantatet skal integreres i kjevebeinet og bli klar for å lage en ny tann.

Det som imidlertid er viktig er at man ikke kan belaste dette området alt for hardt. Det gjelder spesielt de første dagene (7 til 14 dager) etter selve inngrepet da vi ønsker at området der implantatet er satt inn får mest mulig hvile slik at integreringsprosessen kommer i gang.

Etter at den første perioden er over og såret har grodd og stingene er fjernet så vil det i de aller fleste tilfellene ikke være noe problemer å bruke slike midlertidige løsninger. Man skal likevel være forsiktig med å ikke bruke de for mye og for hardt men kun når man har bruk for deg og i henhold til legens anbefalinger.

Hvem kan utføre implantasjon kirurgi?

Ved vår klinikk har vi i alt tre kirurger og alle har minimum fire års spesialistutdannelse etter standard tannlegeutdannelse.

Samtlige av våre tre kirurger har lang erfaring med oralkirurgi og deltar årlig på både nasjonale og internasjonale kurs, seminarer og konferanser for å holde seg oppdatert.

Hva er kostnaden for implantatbehandling?

Engangskostnaden ved implantasjonsbehandling er gjerne høyere enn for alternativene ved protese eller ved broer.

Vi sier likevel at på lang sikt så vil implantasjon være en bedre økonomisk løsning da det både tar vare på egne tenner og kjevebein bedre, forebygger fremtidige problemer og hvis man får andre problemer så kan man bygge videre på allerede ett fungerende fundament.

Det er en rekke type behandlinger som er mulig. Eksempelvis så kan det erstattes en enkelt tann med hjelp av ett implantat. Det kan også brukes for å erstatte tre-fire tenner med hjelp av to implantater.

Det er også mulig med større rekonstruksjoner da med fire eller flere implantater hvor det lages broer, prosesser eller kombinasjoner av dette over slike implantater.

Hva avgjør prisen?

Mens ett enkeltstående implantat i dag koster i underkant av 1.250 euro, så er det en del ting som kan gjøre inngrepet dyrere.

 • Manglende kjevebein
 • Implantasjon i overkjeven der implantasjon kommer i konflikt med bihulene
 • Generelt dårlig klima i munnhulen i form av betennelser, cyster etc.
 • Dårlig tannhygiene og generell dårlig tannhelse.
 • Mye amalgam i eksisterende tenner.

 

Les også
Estetisk tannbehandling