Rotbehandling

Om behandling

Rotbehandling er i dag et lite inngrep som ikke trenger å ta mer en 25-30 minutter og hvor vi garanterer vil være helt smertefritt.

Endodontisk behandling (rotfylling) består av å fjerne betent og død masse fra tannkjernen og/eller i tannrøttene, for deretter å fylle dette området med et permanent og sterkt fyllingsmateriale for å stabilisere røttene og for å bygge opp tannkjernen slik at det kan settes protetiske løsninger over disse.

Formålet med rotfylle er primært for å fjerne smittekilden for infeksjoner og betennelser, men også for å øke stabiliteten i tannen samt fjerne muligheten for smerte og fremtidige problemer ved at nerven blir irritert eller eksponert, som igjen vil føre til smerte og ubehag for pasient Takket være moderne metoder og godt utstyr kan rotfylling i dag bli utført i løpet av en avtale hos tannlegen og uten at det vil gjøre vondt.

Ved å ta gode røntgenbilder lokale 3D bilder (mini cbct) vil vi raskt og nøyaktig kunne finne de betente områdene som skaper problemer for pasienten og raskt stille diagnose og planlegge riktig behandling. Ved å bruke slike bilder i tre dimensjoner så vil vi også kunne fastslå lengde og fasong på røttene og vi vil også kunne forberede oss på eventuelle overraskelser som vil kunne ligge i slike røtter og på den måten unngå å komme opp i problemer i selve rotbehandlingen.

Ved vår klinikk har vi i dag to sertifiserte spesialister som kan behandle kompliserte tilfeller ved bruk av mikroskop. Rotbehandle ved hjelp av mikroskop gjør prosessen mer tidskrevende, men i problematiske tilfeller så er det helt nødvendig for å forsikre seg mot at kanalene faktisk blir renset og igjen fylt på en tilstrekkelig god måte. Dette er typisk der røttene ikke er formet normalt, er innsnevret eller har andre abnormitet.

Samtlige av tannlegene som utfører rotbehandling ved vår klinikk har minimum andregrads spesialisering innen dette feltet.

Det betyr i tillegg til vanlig generell tannlegeutdannelse har de utført fire år med spesialisering innen rotbehandling ved en universitetsklinikken i Krakow.

Dette er igjen godkjent spesialisering hos bl.a. norske HELFO for å kunne kalle seg spesialist. Vanlig tidsbruk for slike prosedyrer er alt fra 25 minutter opptil to timer per tann (avhengig av hvilken tann og hvor mange kanaler den har).

Vanligvis så deler vi det opp i to etapper, der første steg vil være å rense kanalen og fjerne alt organisk materiale. I etappe to, så vil vi igjen fylle roten/røttene for deretter bygge opp tannkjernen. Dette kan gjøres samtidig, eller man kan vente noen dager mellom disse to etappene.

Etter at tannkjernen er bygget opp og tannkjernen er det vi kaller «død», så vil det være mulighet å bygge opp tannen med composite, eller å få sementert en krone på toppen og behandlingen er sluttført.

Det er standard prosedyrer ved vår klinikk å ta kontroll røntgen av samtlige tenner/røtter som blir rotfylt. Dette er for en umiddelbar kontroll av tannlegens arbeid, men også for pasienten hvis det er snakk om forsikring eller annen type refusjonskrav vedkommende måtte ha. Det blir også ofte brukt for å sammenligne situasjoner før og etter og for å kontrollere den generelle helsen til en pasient når man kommer tilbake til oss for kontroll.

Les også
Behandling med implantater