Dentestetica – Ett team av spesialister

I dag har turen kommet til vår medisinske direktør, PhD. A. Gala er protetikker, og har sin doktorgrad om protetikk.

Dette farger nok hans versjon når han skal skrive noen ord om hva den er som er den ene tingen med invisalign som han ønsker å trekke frem som den mest positive tingen i forhold til vanlig regulering.

Bruksimse


Dr. Gala. PhD innen bruksisme, protetikk og bitefeil.

Det første jeg tenker på hver gang det er snakk om ortodontisk behandling er tre bokstaver. TMJ, eller (Temporomandibular Joint Disorders). Dette er problemer pasienter får i kjeve og kjevelås når de har problemer med bittet, symmetri i bittet eller når det skjer store endringer på kort tid med tenner og tannstilling.

For oss som driver med protetikk og større restureringsjobber er dette noe vi er veldig observant på, og på mange måter vår store skrekk. Hvis vi lager store jobber, som både gjør at tannkjøtt og rotsystem blir bra og vi oppnår riktig bitehøyde og symmetri i bittet så er dette ikke nok, om pasienten opplever problemer med kjevelåsen og får smerter i kjeve og kjevelås som en følge av endringene vi har gjort. Det er flere grunner til at dette kan oppstå, og noen ganger klarer vi rett og slett ikke å forklare hvorfor pasienten får smerter i kjevelåsen, men vi kan si at “når ikke bittet er riktig” så kan dette oppstå, og når vi endrer bittet og dette går for fort, så kan dette oppstå.

Ortodontiske problemer

Når vi så kommer tilbake til ortodonti og den type behandling så møter de gjerne på de samme type problemene som vi som driver med Protetikk gjør. Nemlig at det er ikke sikkert at «planen som legges» på forhånd med å ordne fine, rette og jevne tenner er god for pasienten, ettersom han kan allerede ha gått for lenge med ett annet type bitt som da kjevelåsen har vent seg til. Ved å endre den nye normalen så kan vi skape andre problemer for pasienten, da i form av smerter i kjeve og kjevelås rett og slett fordi det er uvant.

Her kommer gjerne disse to retningene i konflikt og jeg vet ikke hvor mange «case studier» vi har nede på universitetet hvor pasienten er ferdig med sin ortodontiske behandling, men opplever smerter i kjeve og kjevelås, og blir da henvist til oss (protetikk) for at vi skal fikse dette.

Det beste med Invisalign i Krakow

Og nå kommer jeg inn på det ene punktet som jeg virkelig liker med Invisalign. Jeg må understreke at jeg ikke har jobbet lenge med denne typen behandling, og jeg regner med det kommer mye forskning på dette feltet de neste tre til ti årene, men det som jeg ser er at når de kan gjøre en nøyaktig simulering av bevegelsene de gjør av tennene, også i forhold til tid og dette er noe som kan hjelpe oss som driver med protetikk og TMJ voldsomt både i forkant, underveis og i etterkant av den ortodontiske behandlingen.

Etterprøve den ortodontiske behandlingen

Med andre ord vi har en full simulering av «bitt endring» som både er nøyaktig og «tidsriktig». På den måten er ikke konseptet som den ortodontiske tannlegen har noe som kun er inne i hans hode, men noe også andre leger faktisk kan se, vurdere og ikke minst etterprøve.

Hvis en pasient kommer til oss etter endt behandling med invisalign, og opplever TMJ, så kan vi gå igjennom simuleringen, og vi vil ha ett langt bedre virkemiddel til å analysere de endringene som er gjort og eventuelt sette inn de mottiltakene som er nødvendig for at disse problemene kan bli bedre og vi kanskje kan hjelpe pasienten til å bli kvitt hodepine, spenninger i kjeven og eventuelle øvrige problemer pasienten får etter endt behandling hos den ortodontiske tannlegen.


Jeg ser også at vi kan gå inn i forkant av behandlingen, etter at simuleringen er gjennomført, og gi råd og komme med våre vurderinger til vår ortodontiske tannlege. Dette skjer når det er store jobber på godt voksne personer hvor det TMJ kan oppstå etter endt behandling.

Invisalign – Min favoritt

Så oppsummert så er det denne nøyaktige visualiseringen man kan gjøre med invisalign som gjør at jeg synes dette er den beste behandlingen. Vi kan ha flere stemmer inn i prosessen når vi velger behandling, og vi kan etterprøve og finne årsaker til eventuelle problemer etter endt behandling.

Hos Dentestetica har vi den tannlegen i Polen med flest Invisalign Pasienter, PhD Mateusz Falkowski. Vår medisinske direktør, Andrej Gala underveiser blant andre norske studenter i protetikk og problemer knyttet til kjeve og kjevelås (TMJ). Vi har også knyttet til oss Polens mest annerkjente ekspert på TMJ. Profesor Malgorzata Pihut til å hjelpe til når vi får pasienter med store TMJ problemer. Dr. Mateusz Falkowski har stor lidenskap for ortodonti var han veldig tidlig ute å bestemte seg for å få sertifisering som Invisalign lege. Både vår medisinske direktør, Dr Gala, og vår ortodontiske tannlege, Dr. Falkowski er i dag helt overbevist om at Invisalign er fremtidens løsning for pasienter med ortodontiske problemer.